Ingineri constructori pe santier, noteaza in clipboard si discuta cu privire la dirigentia de santier

ingineri constructori pe santier, noteaza aspectele cu privire la dirigentia de santier