Servicii

Urmarirea comportarii in timp

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor, se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambient si tehnologic.
Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a detine informatii in vederea asigurarii aptitudinilor acestora pentru o exploatare normal, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respective diminuareapagubelor material, de pierderi de vieti si de degradare a mediului, cat si detinerea de informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii. Toate actiunile mai sus mentionate se fac in baza actului normativ p130/1999 privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

 

Dirigentie de santier

Potrivit legii nr 177/2015, pentru modificarea si completarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii, persoanele fizice sau juridice care construiesc sau fac lucrari de interventie la cladirile existente sunt obligate sa angajeze diriginti de santier autorizati. Verificarea calitatii lucrarii executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente pentru care se emit autorizatii de construire sau desfiintare este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor.

 

Responsabil Tehnic cu Executia

Potrivit legii 10/1995 privind calitatea in constructii, verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente pentru care se emit autorizatii de construire sau desfiintare este obligatorie sa se efectueaza de catre executanti prin responsabili tehnici cu executia autorizati.

 

D.T.A.C.

Autorizatie de constructie: procedura privind obtinerea autorizarii executarii sau desfiintarii constructiilor se gaseste reglementata in legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata in monitorul oficial, partea i, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, si in normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, aprobate prin ordinul nr. 839/2009.

 

Monitorizare si Executie Topografica

Lucrari topografice pe care le executam in mod curent sunt:

  • ridicari topografice pentru terenuri cu intocmirea de planuri de situatie, planuri cotate, planuri cu curbe de nivel, profile ale terenului;
  • ridicari topografice pentru cai de comunicatie, retele edilitare cu intocmirea de planuri banda, planuri cotate, planuri cu curbe de nivel, profile longitudinale si transversale;
  • masuratori batimetrice pentru baraje, rauri si lacuri cu intocmirea de planuri cotate, planuri cu curbe de nivel, profile longitudinale si transversale, calcul de volume;
  • ridicari ale carierelor si exploatarilor cu intocmirea de planuri de situatie…

Securitatea si Sanatatea Muncii

Activitati de prevenire si protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii):

  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
  • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
  • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;